Obaveštenje

DUVANSKA INDUSTRIJA "ČOKA" A.D. ČOKA
Ul. PROLETERSKA 6, 23320 ČOKA
Mat.br.: 101418012; PIB: 101418012;

K O N K U R S
Datum objave: 13.12.2021. godine
Datum isteka roka za prijavljivanje: 31.12.2021. godine
U skladu sa potrebama poslovanja, prema odluci generalnog direktora, oglašava se:

KONKURS ZA POPUNJAVANJE RADNIH MESTA1. "ZAŠTITAR" – 1 izvršilac
2. "TEHNOLOG U PROIZVODNJI DUVANA" - RATAR – 1 izvršilac

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz oblasti zaštite bilja ili ratarstva – Poljoprivredni fakultet;
- Sa ili bez radnog iskustva;
Mesto rada: Na terenu
Početak rada: 03.01.2022. godine
Zarada: Po dogovoru;
Potrebana dokumentacija: Prepis diplome o završenoj visokoj stručnoj spremi odgovarajućeg smera;
Dokaz o stečenom radnom iskustvu (u slučaju da posedujeprethodno radno iskustvo);
Kontakt podaci za prijavu:
Sedište Društva je na adresi : Proleterska 6, 23320 Čoka,
Kontakt broj telefona: 0230 471 160,
Mejl adresa: duvanskacoka@yahoo.com,

Preuzmi PDF dokument

Istorijat kompanije

Duvanska industrija Coka je kao preduzece osnovana još 1876. godine kao Duvanska stanica sa zadatkom proizvodnje duvana u kooperaciji sa individualnim poljoprivrednim proizvodacima, otkupom, obradom i prodajom duvana kao finalnog proizvoda. U periodu od 1919 do 1944 godine se nalazi pod monopolom države, a do svog osamostaljenja, odnosno do 1954. godine registrovano je kao Preduzece za doradu duvana «Coka» i posluje pod tim imenom do 31.01.1963. godine, a nakon toga u sastavu AIK «Coka». Raspadom Kombinata 1967. godine Preduzece posluje samostalno, a od 01.07.1967.-22.12.1983. godine u sastavu Tvornice duhana Zagreb, prvo kao pogon, pa OOUR, pa Radna organizacija. Nakon raspada posluje samostalno. Svojinska transformacija je zapoceta 1991. godine kada je preduzece organizovano kao Duvanska industrija «Coka» DD. Prema odredbama Zakona o preduzecima, preduzece je uskladilo svoju organizaciju i od 06.07.1998. godine postalo akcionarsko društvo.
Nastavljajuci proces svojinske transformacije, a u skladu sa Zakonom o svojinskoj transformaciji, Skupština akcionarskog društva je na svojoj sednici održanoj 31.08.1999. godine usvojila Program promene vlasništva društvenog kapitala i donela odluku o prodaji kapitala i to putem podele besplatnih akcija u prvom krugu svojinske transformacije i prodajom akcija u drugom krugu. Nakon verifikacije otplacenih akcija iz II kruga svojinske transformacije završen je proces privatizacije sa sledecom strukturom kapitala:
64,48% akcija je u vlasništvu akcionara
9,35% akcija je u vlasništvu PIO fonda i
26,17% akcija je vlasništvo Akcijskog fonda Republike Srbije.
Osnovna delatnost Društva je proizvodnja i obrada sirovog duvana u listu tipa “Berlej” i “Virdžinija”. Za potrebe obrade preduzece raspolaže linijom za preradu duvana koja obuhvata rendrajgovanje, stripsiranje i fermentaciju duvana, cija je tehnologija usaglašena na nivou svetske tehnologije, a instalisani pogon spada u najmodernije u zemlji. Za potrebe obavljanja ove delatnosti, zaposleno je 74 radnika, dok se u periodu sezone angažuje i dodatna radna snaga. Duvanska industrija Coka ima ustaljene i vec tradicionalne kanale nabavke osnovne sirovine, koji se ostvaruju ugovaranjem proizvodnje sa individualnim poljoprivrednim proizvodacima, kojima se za potrebe proizvodnje obezbeduje sav potreban repromaterijal, a ujedno im se pružaju i strucni saveti neophodni za ostvarenje kvalitetne proizvodnje.
U sklopu ovoga, a prilagodavajuci se svetskim standardima, uvedena je proizvodnja plutajuceg rasada koja omogucuje visoki procenat “primanja” zasadenih biljaka, a ujedno oslobada individualne proizvodace mukotrpnog rada proizvodnje rasada u zemljišnim lejama, što je svakako i stimulans za povecanjem površina pod duvanom. Osim osnovne delatnosti Društvo je registrovano i za obavljanje trgovine na veliko i malo duvanskim proizvodima, za prevoz robe u drumskom saobracaju, skladištenje raznovrsne robe, kao i poslove vezane za obavljanje spoljnotrgovinskog prometa.
nhl jerseys online , cheap mlb jerseys , cheap jordans shoes , cheap mlb jerseys , wholesale jordans for cheap , cheap nfl jerseys , cheap mlb jerseys , Wholesale MLB Jerseys , nhl jerseys china , nfl jerseys cheap